HÖRAPPARAT FÖR TINNITUS: HUR KAN HÖRAPPARATER HJÄLPA DIG?

Varför är hörapparater effektiva för att lindra din tinnitus?

Det finns ett starkt samband mellan tinnitus och hörselnedsättning, eftersom 70 % av alla personer med tinnitus också har en viss grad av nedsatt hörsel. Det finns ännu inget botemedel mot tinnitus, men hörapparater hjälper dig först och främst med de utmaningar som hörselnedsättningen medför (t.ex. att kommunicera i bullriga miljöer), men de kan också vara mycket effektiva när det gäller att lindra tinnitus.

Hörapparater ökar ljudstimuleringen som skickas till cochlea (innerörat) och därmed till hjärnan

En av de starkaste teorierna om hur tinnitus fungerar är att hjärnan försöker överkompensera för det "saknade ljudet" som orsakas av en hörselnedsättning. Genom att använda hörapparater och få tillbaka det saknade ljudet behöver hjärnan inte längre kompensera. Detta hjälper i sin tur till att lindra tinnitus och de besvär som orsakas av tinnitus för många människor.

Hörapparater kan maskera eller delvis maskera tinnitus

Det innebär att din uppmärksamhet dras bort från tinnitus genom att olika ljud spelas upp, vilket också kan minska dess irriterande karaktär.

Hörapparater minskar kontrasten mellan tinnitus och tystnad

Denna kontrast drar din uppmärksamhet mot tinnitus, som nu kan undvikas.

Varför välja en Widex hörapparat för tinnitus?

Effektiv behandling av tinnitus

Widex hörapparater är särskilt effektiva för att hantera tinnitus på grund av viktiga tekniska beslut om hur vi bearbetar ljud. Widex hörapparater är till exempel kända för att ge tillgång till alla ljud - mjuka ljud är hörbara, normala språkljud är förståeliga och starka ljud är inte obehagliga. När de svaga ljuden hörs minskar också tystnaden, vilket minimerar kontrasten mellan tystnad och din tinnitus - och därmed maskeras tinnitusljudet.

Du kanske upptäcker att du behöver mer ljudstimulering, så du kan också få hörapparatprogram med de lugnande och avkopplande Widex Zen- och SoundRelax-tonerna.

Anpassat efter dina behov

Tinnitus är vanligtvis mest uttalad i eller nära frekvensområdet för hörselnedsättningen. Genom att behandla hörselnedsättningen med hörapparater påverkas även tinnitus positivt. Genom att använda hörapparater med en så bred frekvensbandbredd som möjligt kommer den rikaste frekvensinmatningen att levereras till hjärnan.

Widex hörapparater använder Sensogram för att bedöma din hörsel när du bär hörapparaten och tar hänsyn till din unika hörselgångsakustik med TruAcoustics-teknik.

Det är också värt att nämna att din audionom också kan justera dina Widex Zen- och SoundRelax-toner när det gäller tempo (hastighet), tonhöjd och volym till dina exakta preferenser.

Se alla Widex hörapparater här

VANLIGA FRÅGOR

Hörapparater för tinnitus är enheter som är utformade för att hjälpa personer med tinnitus genom att förstärka externa ljud och maskera de interna ljuden från tinnitus.
Hörapparater hjälper med tinnitus genom att förstärka externa ljud, vilket kan hjälpa till att maskera de interna ljuden från tinnitus. De kan också hjälpa till att förbättra den övergripande hörseln, vilket kan minska påverkan av tinnitus.
I vissa fall kan hörapparater göra tinnitus värre om de inte är ordentligt anpassade eller om de är för höga. Dock kan hörapparater, med korrekt anpassning och justering av en hörsel- och tinnitus-specialist, vara en effektiv behandling för tinnitus.
Det finns ingen universell lösning på detta problem eftersom den bästa typen av hörapparater för tinnitus beror på individuella behov och preferenser. Många anser dock att hörapparater med inbyggda funktioner för tinnitusmaskering är särskilt effektiva.
I många fall täcker försäkringen hörapparater för tinnitusbehandling. Men den specifika täckningen beror på individens försäkringsplan och den typ av hörapparat som rekommenderas.
Gå till toppen