HÖRSELNEDSÄTTNING OCH TINNITUS ÄR OFTA FÖRBUNDET

Det finns en betydande koppling mellan tinnitus och hörselnedsättning. Ungefär 70-90% av dem med tinnitus upplever också hörselnedsättning (beroende på var i världen du befinner dig). I de flesta fall hjälper behandling av hörselnedsättningen också med att minska den besvärande karaktären av tinnitus.