BEHÖVER DU SUPPORT FÖR DINA WIDEX MOMENT-HÖRAPPARATER

Hitta svaret på din fråga nedan eller sök bland ännu fler svar i Moments användarguide.

SE DIN HÖRAPPARATTYP FÖR FELSÖKNING

OM DU HAR EN BATTERIDRIVEN HÖRAPPARAT KAN DU FÖRSÖKA ATT:

Slå av och på hörapparaterna genom att öppna och stänga batteriluckan. Hörapparaten bör vara ansluten till din iPhone® igen.

Om inte, se stegen för att parkoppla hörapparaterna till telefonen på nytt i guiden.

OM DU HAR EN UPPLADDNINGSBAR WIDEX-HÖRAPPARAT:

Tryck på knappen på hörapparaten i sex sekunder för att stänga av den, och på nytt i sex sekunder för att slå på den igen.

Om den fortfarande inte är ansluten sätter du in hörapparaterna i laddaren i tio sekunder eller tills lamporna blinkar grönt. 

Upprepa en andra gång om hörapparaterna inte ansluts automatiskt efter första gången. Se guiden om detta inte fungerar.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETERNA ÄR EN DEL AV MÅNGA MÄNNISKORS HÖRSELUPPLEVELSE

Klicka nedan för att få tips om hur du optimerar anslutningsmöjligheterna.
Få tillgång till bruksanvisningen för MOMENT här

Köp tillbehör till MOMENT

Köp tillbehör

RELATERAT INNEHÅLL

Gå till toppen