ETT NYTT INTEGRERAT PROGRAM FÖR BEHANDLING AV TINNITUSKLIENTER: WIDEX ZENTERAPI

Sammanfattning av studien av Sweetow & Jeppesen, 2012

INLEDNING

Dussintals rådgivnings- och ljudbehandlingar har föreslagits under de senaste tjugo åren. Alla dessa metoder har rapporterats ha en effekt på vissa Klienter, men ingen har varit universellt effektiv och endast ett par stycken har klarat tidens test. Dessutom är inga befintliga tinnitusbehandlingar inriktade mot att hantera alla de problem som bidrar till den stress som upplevs av tinnitusKlienter. Bristande fokus på dessa problem kan leda till att behandlingen misslyckas.

I detta dokument beskriver vi en ny integrerad metod för behandling av tinnituskunder, vilken inte enbart omfattar de optimala delarna av befintliga behandlingsmetoder, utan också nya akustiska stimuli och avslappningsövningar.

DE FYRA HUVUDKOMPONENTERNA I WIDEX ZEN THERAPY

Det övergripande syftet med Widex Zenterapi (WZT) är att se till att tinnitus inte påverkar Klientens livskvalitet negativt. Det är inget botemedel för, eller dämpar, tinnitus. De fyra huvudkomponenterna i WZT är:

Rådgivning: Den är både instruktions- och justeringsbaserad för att utbilda kunden och hjälpa limbiska systemet att ändra eller omklassificera den negativa tolkningen av tinnitus. För kunder som upplever höga stressnivåer på grund av tinnitus rekommenderas kognitiv beteendeintervention (CBI).

Förstärkning:
Detta stimulerar öronen och hjärnan för att minimera ökningar i centrala aktiviteter (överkompensation) och maladaptiv kortikal omorganisation.

Fraktaltoner: Ett nytt, beprövat akustiskt stimulus – filtrerat i enlighet med hörselnedsättningen och dikotiskt levererat på ett diskret, obemärkt och bekvämt sätt – skapat för att både ge avslappning och akustisk stimulering.

Strategiprogram för avslappning: Förstärkt genom beteendeövningar och sömnhantering.

SAMMANFATTNING

...de klienter som har avsevärt ökande negativa reaktioner på sin tinnitus behandlas bäst med ett omfattande program som inkluderar kognitiva beteendekoncept, avslappningsövningar och sömnhantering, tillsammans med rådgivning och akustiska verktyg.

Läs hela artikeln på hearingreview.com

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Besök vårt online supportområde

Business support
Gå till toppen