TruSound-stabilisatorer

TruSound-stabilisatorer hjälper till i situationer där långsamma kompressorer inte räcker till.

Kompressionssystemet försöker alltid tillämpa optimal förstärkning i varje situation baserat på: hörbarhet, tydlighet, kontrastbevarande och komfort.

Eftersom det finns bevis för att hörapparatanvändare föredrar den ljudkvalitet som genereras av ett långsamverkande kompressionssystem, är standardkompressionsläget i Widex hörapparater långsamverkande. Men det finns även situationer när det inte är tillräckligt med långsamverkande kompressorer. I sådana situationer kan TruSound-stabilisatorer vara till hjälp.

TruSound-stabilisatorerna hjälper till att bevara den höga ljudkvalitet som förväntas av kompressionssystemet TruSound även i krävande ljudförhållanden.

TruSound-stabilisatorerna är designade för att hantera speciella situationer där förhållanden ändras snabbt och för att förhindra att signalernas temporala och spektrala kontraster suddas ut.

SNABBA ÄNDRINGAR I LJUDNIVÅ 

Höga ljud bör inte få samma förstärkning som tillämpas i en tyst miljö. När ljudnivån höjs snabbt måste hörapparaten därför kunna reagera mycket snabbt.

TruSound-stabilisatorerna är en snabbverkande mekanism som snabbt kan sänka förstärkningen för att anpassas till den högre ljudnivån.

Utan TruSound-stabilisatorerna tillämpas full förstärkning vid topparna med högt ljud, vilket användaren kommer uppleva som ett mycket högt ljud. När TruSound-stabilisatorerna är aktiverade dämpas dock dessa toppar.

En annan situation när TruSound-stabilisatorerna aktiveras, är exempelvis när hörapparatanvändaren får ett mobiltelefonsamtal under en fest med hög ljudnivå och lämnar rummet för att svara.

TruSound-stabilisatorerna ser till att förstärkningen snabbt ändras från den låga förstärkning som är tillräcklig i festmiljön med hög ljudnivå, till den förstärkning som behövs vid en normal konversation.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Besök vårt online supportområde

Business support
Gå till toppen