TRUSOUND SOFTENER

TruSound Softener är en algoritm för att upptäcka och hantera impulsljud.

Exempel på ett transient ljud. Det har den karakteristiskt snabba ljudnivåökningen och kortvarigheten (<1 sek).

Kompressorerna försöker alltid tillämpa optimal förstärkning i varje situation baserat på designkriterierna hörbarhet, tydlighet, kontrastbevarande och komfort.

 

Eftersom det finns bevis för att hörapparatanvändare föredrar den ljudkvalitet som genereras av ett långsamverkande kompressionssystem, är standardkompressionsläget i Widex hörapparater långsamverkande. Men det finns även situationer när det inte är tillräckligt med långsamverkande kompressorer. I sådana situationer kan TruSound-stabilisatorer vara till hjälp.

 

TruSound-stabilisatorerna hjälper till att bevara den höga ljudkvalitet som förväntas av kompressionssystemet TruSound även i krävande ljudförhållanden.

TruSound-stabilisatorerna är designade för att hantera speciella situationer där förhållanden ändras snabbt och för att förhindra att signalernas temporala och spektrala kontraster suddas ut.

Kompressorerna försöker alltid tillämpa optimal förstärkning i varje situation baserat på designkriterierna hörbarhet, tydlighet, kontrastbevarande och komfort.


Eftersom det finns bevis för att hörapparatanvändare föredrar den ljudkvalitet som genereras av ett långsamverkande kompressionssystem, är standardkompressionsläget i Widex hörapparater långsamverkande. Men det finns även situationer när det inte är tillräckligt med långsamverkande kompressorer. I sådana situationer kan TruSound-stabilisatorer vara till hjälp.

TruSound-stabilisatorerna hjälper till att bevara den höga ljudkvalitet som förväntas av kompressionssystemet TruSound även i krävande ljudförhållanden.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Besök vårt online supportområde

Business support
Gå till toppen