TRUSOUND AUTOMATISK OUTPUTKONTROLL

Det sista steget i hörapparatprocessen innefattar att säkerställa att ljudet återges till användaren med samma höga ljudkvalitet som i ursprungsljudet. Det här är den automatiska outputnivåkontrollens (AOC, Automatic Output Control) uppgift.The AOC monitors the sound signal sent to the receiver to avoid signals that are too loud for the receiver to handle. It does this in two steps.

STEG ETT - AOC FÖR SMALBAND

Utgångskontrollen övervakar ljudsignalerna som skickas till hörtelefonen för att undvika signaler som är högre än hörtelefonen kan hantera. Det här genomförs i två steg.

I händelse av detta reducerar AOC förstärkningen i den aktuella kanalen. Om signalen är så hög att den påverkar nivån i de närliggande kanalerna, justeras förstärkningen även i dessa kanaler.

Detta steg kallas AOC för smalband.

STEG TVÅ - AOC FÖR BREDBAND

Det andra steget, AOC för bredband, äger rum efter att de bearbetade signalerna har kombinerats till en enda utgångssignal.

I det här momentet kan AOC mäta den slutliga signalens exakta effekt. Det gör det möjligt att undvika utgångssignaler som är för höga för att kunna hanteras av hörtelefonen.

Genom att tillämpa en liten fördröjning redan i signalkedjan kan mätningen genomföras tidigt nog för att systemet ska kunna hantera signalen innan den återges. På detta sätt kan AOC förhindra att utgången klipps eller blir förvrängd. Vi kallar det här fördetektering av topp.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Besök vårt online supportområde

Business support
Gå till toppen