VAD ÄR HÖRSELNEDSÄTTNING I ENA ÖRAT?

Hörselnedsättning i ena örat kallas även ensidig dövhet (Single Sided Deafness) eller i förkortning SSD. Det är ett tillstånd med uttalad eller total hörselnedsättning på ett öra.
Om du har SSD, kan din hörselnedsättning avhjälpas med en hörapparat som överför ljud från det döva örat till en hörapparat i ditt fungerande öra.

SYMTOM PÅ HÖRSELNEDSÄTTNING I ENA ÖRAT

Symtomen på hörselnedsättning i ena örat varierar men oftast är det svårt att lokalisera en ljudkälla. Du kan till exempel ha svårt att bestämma var en röst kommer från när du blir tilltalad från din döva sida. Du kan också missa delar av samtal eller ha svårt att kommunicera i vissa situationer.

ORSAKER TILL HÖRSELNEDSÄTTNING I ENA ÖRAT

Hörselnedsättning i ena örat kan bero på flera olika tillstånd, inklusive:

  • Plötslig dövhet
  • Fysisk skada i örat
  • Tryck på hörselnerven
  • Problem i innerörat, t.ex. infektioner (virus eller bakterier)
  • Sjukdomar som mässling, påssjuka och hjärnhinneinflammation

CROS HÖRAPPARATER KAN HJÄLPA

Hörapparater kan vara till stor hjälp för personer med hörselnedsättning i ena örat.

En hörapparat som tar upp ljud från din döva sida och överför det till ditt fungerande öra kallas en CROS-hörapparat. Med en CROS-lösning kan du höra ljud på din döva sida. Det är till särskilt stor hjälp när du samtalar med någon i en besvärlig miljö, t.ex. ett bullrigt rum, en bil i rörelse eller en gruppdiskussion. 

FÅ REDA PÅ MER

ONLINE-HÖRSELTEST

Vårt online-hörseltest är mycket enkelt att göra. Du behöver bara svara på fem enkla frågor och lyssna på några ljudexempel. Du får veta resultatet med en gång.

Gör online-hörselstestet

LÅT EN AUDIONOM VÄGLEDA DIG

Hitta en audionom nära dig.

Hitta en butik

RELATERAT INNEHÅLL

Gå till toppen