GRADER AV HÖRSELSNEDSÄTTNING 

Hur svår är din hörselnedsättning?
Varje person har sin unika typ och nivå av hörselnedsättning, och vissa hörapparater kan passa dig bättre än andra. Audionomen tar hänsyn till graden och typen av hörselnedsättning när han/hon rekommenderar en typ av hörapparat. 

NIVÅER AV HÖRSELNEDSÄTTNING

Det finns vanligtvis sex grader av hörselnedsättning som din audionom använder för att beskriva din hörselnedsättning vid olika frekvenser.

Du kan gärna diskutera audiogrammet med din audionom. Fråga vilka ljud (frekvenser) och vilken ljudstyrka (intensitet) du kan höra.

Den här informationen kan ge dig en bra start för att förstå ditt unika sätt att höra världen omkring dig.

DET FINNS FYRA OLIKA FORMER AV HÖRSELNEDSÄTTNING SOM DU KAN UPPLEVA.

Bilateral eller unilateral

  • Bilateral innebär hörselnedsättning på båda öronen, medan unilateral hörselnedsättning endast finns på ett öra.

Symmetrisk eller asymmetrisk

  • Symmetrisk innebär att nivån och typen av hörselnedsättning är densamma på båda öronen. Asymmetrisk innebär att dina öron har olika typer eller nivåer av hörselnedsättning.

Progressiv eller plötslig hörselnedsättning

  • Progressiv hörselnedsättning försämras med tiden, medan plötslig hörselnedsättning inträffar spontant – till exempel efter att ha utsatts för ett mycket högt ljud.

Fluktuerande eller stabil hörselnedsättning

  • Fluktuerande hörselnedsättning kan bli bättre eller sämre med tiden, medan en stabil hörselnedsättning förblir oförändrad

FÅ REDA PÅ MER

ONLINE-HÖRSELTEST

Tror du att du har en hörselnedsättning? Prova vårt online-hörseltest.
Gör hörseltestet online

LÅT EN AUDIONOM VÄGLEDA DIG

Hitta en audionom nära dig.

Hitta en butik

RELATERAT INNEHÅLL

Gå till toppen