OLIKA TYPER AV HÖRSELNEDSÄTTNING

Det är nödvändigt att känna till typen av hörselnedsättning för att kunna ge rätt behandling.

Hörselnedsättning delas normalt in i två kategorier: konduktiv hörselnedsättning och sensorineural hörselnedsättning, beroende på var i örat hörselnedsättningen uppstår. 

Du kan även ha en blandad hörselnedsättning, som är en kombination av de två. 

Om du misstänker att du har en hörselnedsättning, eller om det finns fysiska eller medicinska tillstånd i örat som orsakar oro, kan du göra ett hörseltest.