Oddaný zvuku. Záväzok voči spoločnosti.
Oddaný zvuku. Záväzok voči spoločnosti.

Zodpovedne Zvoliť

Neustále hľadáme inovatívne spôsoby, ako minimalizovať našu environmentálnu stopu z hľadiska spotreby energie, vody a paliva, odpadového hospodárstva a obalov. Od vetrom poháňanej centrály spoločnosti Widex cez udržateľné balenia po podporu globálnych výskumných aktivít pomáhame chrániť zdravie a prírodu prostredníctvom zodpovedných obchodných rozhodnutí.

Udržateľná domáca centrála

Naše sídlo, ktoré sa nachádza neďaleko Kodane, je navrhnuté tak, aby malo malý vplyv na okolité prostredie. Budova má geotermálny systém, ktorý využíva podzemnú vodu ako zásobník tepla na celoročné vykurovanie a chladenie. Nad ňou sa týči veterná elektráreň, ktorá dodáva viac energie ako centrála spoločnosti Widex potrebuje. To robí centrálu spoločnosti CO2 neutrálnou. Prebytok energie umožňuje dodávať do elektrickej siete a prispievať tak do miestnej oblasti energiou bez CO2.

Partnerstvo pre vplyv

Widex je signatárom globálneho paktu United Nations Global Compact (UNGC) a zaviazal sa dodržiavať desať zásad UN v oblasti dodržiavania ľudských práv, ochrany pracovných práv, ochrany životného prostredia a etického podnikania. 

V roku 2011 spoločnosť Widex bola uznaná organizáciou United Nations (UN) v oblasti veterného energetického priemyslu a ďalšie vplyvné organizácie uznali spoločnosť Widex za jednu z 15 spoločností, ktoré využívajú veternú technológiu ako primárny zdroj energie pre svoje sídlo a výrobu. Odvtedy sme pokračovali v práci na plnení cieľov UN v oblasti udržateľného rozvoja.

 WIDEX AKTÍVNE PRISPIEVA K NASLEDUJÚCIM CIEĽOM UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OSN (SDGS):

Go to the top