5 mýtov o strate sluchu spôsobenej hlukom

Už ste niekedy po noci na koncerte nepočuli? Máte stratu sluchu po rokoch práce v hlučnom prostredí? Stratili ste kvôli náhlemu silnému hluku schopnosť počuť na jedno alebo dve uši? Ak áno, môžete mať stratu sluchu spôsobenú hlukom.

Podľa Národného inštitútu pre hluchotu a iné poruchy komunikácie ( National Institute on Deafness and other Communication Disorders) má približne 15 percent Američanov vo veku 20 až 69 rokov stratu sluchu, ktorá mohla byť spôsobená vystavením hluku v práci alebo pri voľnočasových aktivitách. Hoci sa hlavná príčina tohto typu straty sluchu môže zdať jednoduchá, existuje veľa mylných predstáv o poruche sluchu spôsobenej hlukom. Je čas uviesť informácie na pravú mieru.

MÝTUS #1

Strata sluchu spôsobená hlukom je okamžite viditeľná
Zatiaľ čo mnohí ľudia môžu po hlasnej párty alebo koncerte zaznamenať dočasnú stratu sluchu, poškodené ucho si nemusia okamžite všimnúť . Strata sluchu spôsobená hlukom je často výsledkom dlhoročného vystavenia silnému hluku a nezaznamená sa, kým napríklad člen rodiny nepoukáže na bežné príznaky straty sluchu.

MÝTUS #2

Strata sluchu spôsobená hlukom nie je trvalá
Zatiaľ čo strata sluchu spôsobená hlukom je často jedným z mála typov straty sluchu, ktorá MÔŽE časom vymiznúť, často je však trvalá. Začnite tým, že si doprajete oddych, ticho pre uši a dáte si asi 16 hodín na zotavenie. Ak stratu sluchu pociťujete aj po tomto čase, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára foniatra. 

MÝTUS #3

K strate sluchu spôsobenej hlukom dochádza iba vtedy, ak ste pravidelne vystavení hlasitým zvukom
Jediné vystavenie sa výbuchom, výstrelom zo zbraní, hlasným koncertom a iným náhlym hlasitým zvukom môže spôsobiť stratu sluchu spôsobenú hlukom. Je dôležité nosiť ochranu sluchu, ak predpokladáte, že budete vystavení silnému hluku, aj keď je to len na krátky čas. Pozrite našu e-shop stránku s ponukou chráničov sluchu pre priemysel, hudobníkov, plavcov, cestujúcich. 

MÝTUS #4

Len hlasná hudba môže spôsobiť stratu sluchu
Vaša profesia môže byť rovnako riskantná ako vaše záľuby, pokiaľ ide o spôsobenie straty sluchu. Priemyselný hluk je hlavnou príčinou straty sluchu spôsobenej hlukom. Nedávna štúdia Centra pre kontrolu chorôb v Spojených štátoch ukázala, že baníci sú najpravdepodobnejšími ľuďmi, ktorí majú tento typ straty sluchu v dôsledku akustickej traumy z každodenného vystavenia hluku v podzemí a uzavretom prostredí.

MÝTUS #5

Strate sluchu spôsobenej hlukom sa nedá zabrániť
Strata sluchu spôsobená hlukom je jediný typ straty sluchu, ktorému sa dá predísť. Uistite sa, že používate správnu ochranu sluchu, ak predpokladáte, že budete vystavení hlasným zvukom, aj keď to bude len na krátky čas. 

POČUJETE VO VAŠOM KAŽDODENNOM ŽIVOTE VEĽA HLUKU?

Niekedy sa zvuk stáva šumom a to môže predstavovať problém pre vaše uši. Ale čo presne tvorí hluk a ako ovplyvňuje náš sluch? Viac sa o tom dozviete tu. 

 ZÍSKAJTE BEZPLATNÝ EBOOKLET

Go to the top