Zaangażowani w dźwięk. Zaangażowani w społeczeństwo
 Zaangażowani w dźwięk. Zaangażowani w społeczeństwo

Odpowiedzialny wybór

Nieustannie poszukujemy innowacyjnych sposobów minimalizowania naszego wpływu na środowisko w zakresie zużycia energii, wody i paliw, gospodarowania odpadami i opakowaniami. Począwszy od napędzanej wiatrem siedziby firmy, przez ekologiczne opakowania, po wspieranie globalnych działań badawczych - pomagamy chronić naturę poprzez odpowiedzialne decyzje biznesowe.

 Zrównoważona siedziba

Nasza zlokalizowana pod Kopenhagą siedziba główna została zaprojektowana tak, by jej wpływ na środowisko był minimalny. Budynek ogrzewany jest technologią geotermalną, w której woda gruntowa stanowi rezerwuar ciepła zapewniający ogrzewanie zimą i chłodzenie latem, a wzniesiona przez nas turbina wiatrowa dostarcza więcej prądu, niż firma jest w stanie zużyć, dzięki czemu nadprogramowy prąd zasila lokalną sieć energetyczną. Czyni to naszą siedzibę neutralną pod względem wytwarzania CO₂ .

Współpraca w wywieraniu wpływu

Firma Widex jest sygnatariuszem aktu United Nations Global Compact (UNGC) i zobowiązała się do przestrzegania dziesięciu zasad ONZ dotyczących poszanowania praw człowieka, ochrony praw pracowniczych, ochrony środowiska i etycznego prowadzenia działalności.

W 2011 roku firma Widex została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), przemysł energii wiatrowej i inne wpływowe organizacje za jedną z 15 firm, które wykorzystują wiatr jako podstawowe źródło zasilania zarówno w siedzibie, jak i do procesu produkcji. Od tamtej pory stale pracujemy w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

FIRMA WIDEX AKTYWNIE WSPIERA NASTĘPUJĄCE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WYTYCZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (SDGS):

Idź do góry