RÓŻNE RODZAJE UBYTKÓW SŁUCHU

Znajomość rodzaju ubytku słuchu jest niezbędna w celu zapewnienia właściwego leczenia.

Ubytek słuchu jest zwykle podzielony na dwie kategorie: przewodzeniowy ubytek słuchu oraz odbiorczy ubytek słuchu, w zależności od tego, gdzie w uchu zlokalizowany jest problem.

Możesz mieć również mieszany ubytek słuchu, który jest połączeniem tych dwóch. 

Jeśli podejrzewasz, że masz ubytek słuchu lub jeśli istnieją fizyczne lub medyczne schorzenia ucha, które Cię niepokoją, można wykonać badanie słuchu.